Dinamični Vakuumski Sončni Sistem

 
Sončna energija je po ekoloških in ekonomskih kriterijih vse bolj dobrodošla alternativa klasičnim fosilnim energentom. Koliko je ta alternativa bolj ekonomična od prejšnjih, je odvisno od zmogljivosti sprejemnika sončne energije (SSE). Visoka zmogljivost SSE pa je pomembna skozi vse leto in v vseh pogojih obratovanja.
Na trgu se pojavlja več vrst SSE. Najbolj pogosti vrsti SSE sta:
Pri načrtovanju in izdelavi ploščatih vakuumskih SSE smo upoštevali in združili dobre lastnosti ploščatih SSE in vakuumskih SSE. Slabe lastnosti obeh tipov smo izkoristili za izboljšanje in varovanje celotnega sistema. Izdelali smo Ploščat vakuumski SSE. Toplotno moč ploščatega vakuumskega SSE pri določenem obsevanju preprosto krmilimo z vakuumsko črpalno enoto. Na ta način smo po naravni poti onemogočili pregrevanje sistema.
Tako smo dobili Dinamični Vakuumski Sončni Sistem.

 

Vakuumski solarni sistem - OPIS

1. Sprejemniki izkoriščajo sončno energijo, ki jo preko absorbcijske površine prenesejo na tekoč medij v absorberju.

Črpalka vroč medij črpa preko izmenjevalca toplote, ki se nahaja v zalogovniku tople vode.

Medij odda toploto v zalogovnik in se ohlajen vrne nazaj v absorber kolektorja.

Vakuum se v sprejemniku sončne energije (kolektorju) uporablja za toplotno izolacijo vročega absorberja pred zunanjimi vplivi.

2. Sistem je sestavljen iz:

Sistem imamo testno postavljen, njegovo učinkovitost pa lahko spremljate tudi na naši strani.

 

SSE DVSS 4.027 - Tehnični podatki

izkoristek kolektorja pri sončnem sevanju 1000 W/m2


skica zadnje stranice kolektorja


Učinkovitost delovanja - absorber

Učinkovitost delovanja - svetla površina