Enota kWh/enoto
Esktra lahko kurilno olje liter 10,17
Zemeljski plin m3 9,5
Utekočinjen naftni plin liter 6,95
Rjavi premog kg 5,9
Lesni peleti kg 4,9
Polena povprečje ( 20 % vlage ) prostorninski
meter
1750
Lesni sekanci povprečje
( 20% vlage )
kubični
meter
800
Bukev m3 3078

Prednosti izrabe lesne biomase v energetske namene so obnovljivost vira, domač vir, razvoj tehnologij izrabe vira in cenovna konkurenčnost vira energije. V preteklem desetletju je razvoj pri kotlih na lesno biomaso naredil velik napredek na področju tehnologije zgorevanja lesa, zmanjševanje okolju škodljivih snovi, povečevanje izkoristkov in udobja posluževanja, ki je že primerljivo z kotli na fosilna goriva. Ogrevanje na lesno biomaso je prijaznejše do okolja in denarnice.

Za izračun prihrankov denarja uporabite spodnji spletni kalkulator.

V levem ( roza ) delu izberite vaš obstoječi način način ogrevanja, ki ga uporabljate. Vpišite letno porabljeno količino enot, ki so navedene v zgornji tabeli. Ker se cene energentov spreminjajo vpišite tudi ceno/enoto, ki jo plačujete.
V desnem ( zelenem ) delu izberite vaš novi - želeni način ogrevanja in ceno/enoto energenta na trgu.

Prosimo izberite obstoječi način ogrevanja

 

Vpišite porabljeno količino / leto ( litri, m3, kg ):

Prosimo izberite želeni način ogrevanja

Cena želenega energenta ( € ):

Vpišite ceno energenta ( €/liter, m3, kg - npr 1,011 ):

Vpisite ceno vasega enegenta 1!
Vpisite porabljeno kolicino !
Vpisite ceno vasega enegenta 2!


Egorivo je faktor krat kolicina0
Warning: Division by zero in /home/rudarstv/public_html/kolektor/plugins/content/DirectPHP/DirectPHP.php(58) : eval()'d code on line 69
Potrebna količina: NAN .

Želeni energent:
Energent, ki ga želite uporabljati:
Potrebna letna količina novega energenta: NAN
Primerjava letnega stroška ogrevanja:
Vaš sedanji strošek znaša: 1 €
Strošek ob uporabi novega energenta: NAN €
Razlika med obstoječim in novim ogrevanjem: NAN €

 

Pripravili pa smo vam še izračun uporabe sončnih kolektorjev (22.01.2012)

Izračun površine kolektorja, potrebne za dogrevanje stavbe: 0 m2
Investicija v sončni kolektor:  
Čas za povrnitev investicije: 0 let
Čas za povrnitev investicije ob uveljavitvi subvencije: 0 let
Izračun privarčevanega denarja v predvideni življenski dobi kolektorja (20 let) 20 €.
Izračun privarčevanega denarja v predvideni življenski dobi kolektorja (20 let) in upostevani subvenciji drzave 20 €.