Dinamični Vakuumski Sončni Sistem

 
Sončna energija je po ekoloških in ekonomskih kriterijih vse bolj dobrodošla alternativa klasičnim fosilnim energentom. Koliko je ta alternativa bolj ekonomična od prejšnjih, je odvisno od zmogljivosti sprejemnika sončne energije (SSE). Visoka zmogljivost SSE pa je pomembna skozi vse leto in v vseh pogojih obratovanja.
Na trgu se pojavlja več vrst SSE. Najbolj pogosti vrsti SSE sta:
 • Ploščati SSE: je učinkoviti ob direktni sončni osvetljenosti in majhni razliki temperatur okolice in absorberja v SSE, procentualno velika neto absorbcijska površina, glede na celotno površino SSE. Slaba je učinkovitost pri difuznem obsevanju in pri višjih in visokih razlikah temperatur okolice in absorberja v SSE.
 • Vakuumski cevni SSE: ima bistveno boljši izkoristek od ploščatega SSE pri višjih in visokih razlikah temperatur okolice in absorberja v SSE. Deluje tudi ob difuzni svetlobi, uporaben za delavne temperature do 160 °C in za absorbcijsko hlajenje. Slabost je predvsem možnost pregrevanja, stagnacijska temperatura do 260 °C, kratka življenjska doba vakuumskih cevi zaradi nasičenja getrske črpalke, ki je v vsaki vakuumski cevi. Majhna neto absorbcijska površina, glede na površino celotnega SSE.
Pri načrtovanju in izdelavi ploščatih vakuumskih SSE smo upoštevali in združili dobre lastnosti ploščatih SSE in vakuumskih SSE. Slabe lastnosti obeh tipov smo izkoristili za izboljšanje in varovanje celotnega sistema. Izdelali smo Ploščat vakuumski SSE. Toplotno moč ploščatega vakuumskega SSE pri določenem obsevanju preprosto krmilimo z vakuumsko črpalno enoto. Na ta način smo po naravni poti onemogočili pregrevanje sistema.
Tako smo dobili Dinamični Vakuumski Sončni Sistem.
 • Ploščati vakuumski SSE: ima bistveno boljši izkoristek od ploščatega SSE pri višjih in visokih razlikah temperatur okolice in absorberja v SSE, deluje tudi ob difuzni svetlobi, uporaben za delavne temperature do 160 °C, tudi za absorbcijsko hlajenje, procentualno velika neto absorbcijska površina, glede na celotno površino SSE. Pregrevanja ni, stagnacijska temperatura pod 150 °C, ni getrske vakuumske črpalke, kot slabost sistema pa lahko štejemo dodano vakuumsko črpalno enoto, katera potrebuje električno energijo.

 

Vakuumski solarni sistem - OPIS

1. Sprejemniki izkoriščajo sončno energijo, ki jo preko absorbcijske površine prenesejo na tekoč medij v absorberju.

Črpalka vroč medij črpa preko izmenjevalca toplote, ki se nahaja v zalogovniku tople vode.

Medij odda toploto v zalogovnik in se ohlajen vrne nazaj v absorber kolektorja.

Vakuum se v sprejemniku sončne energije (kolektorju) uporablja za toplotno izolacijo vročega absorberja pred zunanjimi vplivi.

2. Sistem je sestavljen iz:

 • Vakuumski ploščati sprejemnik sončne energije.
 • Črpalne enote, ki vzdržuje podtlak na nivoju 10-5 mBar, kjer toplota s konvekcijo ne prehaja več iz absorberja na ohišje.
 • Cev za povezavo vakuumske črpalke s sprejemnikom sončne energije.
 • Cev za povezavo absorberja sončnega sprejemnika z zalogovnikom tople vode.
 • Črpalka za obtok medija, ki prenaša toploto iz sprejemnika sončne energije v zalogovnik.
 • Zalogovnik tople vode.
 • Pretočni merilnik energije.
 • Regulator delovanja sistema.

Sistem imamo testno postavljen, njegovo učinkovitost pa lahko spremljate tudi na naši strani.

 

SSE DVSS 4.027 - Tehnični podatki

izkoristek kolektorja pri sončnem sevanju 1000 W/m2


skica zadnje stranice kolektorja